Klasse Theater

Klasse Theater is een project van de jeugdgezelschappen De Stilte, Het Laagland, Holland Opera, Het Houten Huis en Kwatta. Eerder werkten we samen in het project Klasse Theater Uitjes. Dat beviel goed. We speelden voorstellingen in elkaars theater en bereikten daarmee duizenden kinderen in de verschillende regio’s in Nederland. We keken letterlijk bij elkaar in de keuken en leerden veel van elkaar.

Zo raakten we ook in gesprek over educatie en onze passie om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen. We constateerden echter dat de praktijk van ons als jeugdgezelschappen niet altijd aansluit bij die van de scholen. Ondanks onze passie en de jarenlange ervaring. Er is er ook veel veranderd de laatste tijd in de manier waarop ons aanbod en de vraag van het onderwijs bij elkaar komen. Veel bemiddelende instanties hebben moeten bezuinigen en hun diensten moeten stoppen of drastisch aanpassen.

Daarnaast zien we dat succesvolle educatieve activiteiten vaak maatwerk zijn en zeer arbeidsintensief. Dat zorgt ervoor dat we minder kinderen bereiken dan we willen. Samenwerken met meer scholen in onze regio’s is voor ons belangrijk. Tegelijkertijd zien we interessante ontwikkelingen in het onderwijs die gaan over bijvoorbeeld de 21e eeuwse vaardigheden. Dit gedachtengoed sluit perfect aan bij onze visie op de ontwikkeling van kinderen. En bij onze overtuiging dat wij daar heel goed aan kunnen bijdragen.

Dit alles betekent dat we een nieuwe vorm van cultuureducatie moeten ontwikkelen. Zodoende heeft Holland Opera het project Tafelmuziek ontwikkeld; de rekentafels op verschillende composities die rekenonderwijs met zang combineert! Meer informatie: www.klassetheater.org

De dansvoorstelling Overtreffende Trap (voor groep 1 t/m 4) van De Stilte is als besloten schoolvoorstelling te boeken op dinsdag 24 oktober 2017.

Wat duurt eten toch lang. Wat een geklier, wat een rommel, wat een herrie. Overtreffende trap is een dansvoorstelling waarin ouders de slimste moeten zijn omdat ze de oudste zijn. Hoe jong en oud elkaar treffen en overtreffen.