ANBI

Holland Opera heeft een ANBI C status.

ANBI staat voor een algemeen nut beogende instelling. Holland Opera heeft een ANBI C satus omdat zij actief is op cultureel gebied. Donateurs van Holland Opera hebben een extra belastingvoordeel omdat er een extra giftenatrek geldt door de ANBI C status.

Rechtsvorm:

Stichting

Statutaire naam:

Stichting Holland Opera (Xpress)

Populaire naam:

Holland Opera

RSIN / Fiscaal nummer:

008492608

Bezoekadres:

Soesterweg 330, 3812 BH Amersfoort

Postadres:

Postbus 471, 3800 AL Amersfoort

Doelstelling:

Holland Opera (HO) maakt sinds 1994 nieuwe opera als familievoorstelling voor kinderen en jongeren. HO produceert voornamelijk nieuw (Nederlands) geschreven en gecomponeerd werk. Als authentiek jeugdoperagezelschap neemt HO hiermee een unieke positie in. Vanaf 2010 heeft HO zich gevestigd in het eerste Jeugdoperahuis van Nederland, de Veerensmederij te Amersfoort.

Vanaf 2005 is HO, naast het brengen van nieuwe producties en het stimuleren van jong talent, de artistieke uitdaging aangegaan om opera op locatie in de provincie Utrecht te brengen. Op uitnodiging van de stichting de Vrede van Utrecht brengt HO jaarlijks nieuw werk of nieuwe interpretaties van bestaande opera op bijzondere locaties, vaak onderdeel van ons cultureel erfgoed.

Doel was en is niet alleen publiek te werven, maar op het best denkbare niveau publiek te ontroeren, te overmeesteren en voor het leven te winnen voor opera. Met nieuw of soms zeer experimenteel geschreven werk, slaagt HO er altijd in een groot aantal voorstellingen te spelen.

Beleidsplannen:

beleidsplan 2013-2016  |  beleidsplan 2017-2020

Bestuurssamenstelling:

zie organisatie

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Directie en personeel worden verloond conform CAO theater en dans.

Verslagen:

zie jaarverslagen

Financiële verantwoording:

inhoudelijk en financieel jaarverslag 2015