Periodieke giften

Holland Opera maakt opera op locatie en jeugdopera. Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de steun van giften. Om onze ambities te realiseren hebben we uw hulp nodig. Elke bijdrage - groot en klein - maakt een verschil en beïnvloedt rechtstreeks de mogelijkheid om onze opera’s voor u te blijven maken. We zijn een non-profit gezelschap en ANBI erkend.


Met een periodieke schenking wordt je gift direct volledig fiscaal aftrekbaar. Afhankelijk van je inkomen kun je tot maximaal 52% van je gift terugkrijgen.

Je kunt je gift aan Holland Opera volledig fiscaal aftrekbaar maken door deze om te zetten in een periodieke schenking met een minimale looptijd van vijf jaar. Je gift wordt direct voor 100 procent aftrekbaar van de belasting, ongeacht de hoogte van de gift of je inkomen. Maximaal belastingvoordeel dus, zonder aftrekbeperkingen.

Voordelen van een periodieke schenking:

  • Je mag je bijdrage jaarlijks als aftrekpost opvoeren bij je aangifte inkomstenbelasting
  • Je kunt het belastingvoordeel desgewenst gebruiken om je steun te verhogen

Snel en eenvoudig te regelen
Het laten vastleggen van je periodieke schenking is heel eenvoudig. Download hier het formulier en stuur dit ingevuld naar: Holland Opera, t.a.v. Ledenadministratie, antwoordnummer 272, 3800 VB Amersfoort

Wij vullen de gegevens aan en sturen vervolgens het originele formulier naar je terug voor jouw administratie. Belangrijk bij de belastingaangifte:

  • Het RSIN/fiscaal nummer van Holland Opera is 008492608
  • Een transactienummer is alleen van toepassing op Overeenkomsten Periodieke gift. Het transactienummer daarvan staat vermeld op de Overeenkomst Periodieke gift waarvan je het origineel van ons retour hebt ontvangen (boven het RSIN nummer). 

► Download hier het formulier voor de periodieke schenking