Educatie

Holland Opera maakt voorstellingen die dicht bij de belevingswereld van het (jonge) publiek staan. Gebruik makend van (jeugd)literatuur, toneel en soms muziekklassiekers willen we nieuwe operavoorstellingen maken met maatschappelijke thema's. Naast tekst, beeld en vormgeving vertelt vooral ook de muziek een verhaal dat soms niet te vangen is in woorden. 

Bij elke voorstelling wordt educatief materiaal ontwikkeld en worden workshops aangeboden om kinderen en jongeren actief te betrekken bij de voorstelling. Bovendien speelt Holland Opera besloten schoolvoorstellingen in theaters.

De Muziek Xpress Maak kennis met het educatieprogramma van Holland Opera.

De Muziek Xpress is een uitgebreid educatief muzikaal programma. Alles dat hoort bij het maken van een opera kan aan bod komen: scènes bedenken, teksten schrijven, liedjes maken, affiches ontwerpen maar vooral: zingen en musiceren. Bij deze activiteiten zijn altijd musici, vormgevers, educatiemedewerkers en een regisseur van Holland Opera betrokken.

De Muziek Xpress zorgt voor een band tussen gezelschap en haar jonge publiek en heeft een stimulerende werking op de leerlingen om actief muziek te maken. Kortom, het biedt (ook voor leerkrachten) inspiratie in de breedste zin van het woord.

voor vragen en antwoorden over educatie:
info@hollandopera.nl | T 033 2020920


Muziek in de doorlopende leerlijn
Muziekeducatie is een vast onderdeel binnen de werkzaamheden van Holland Opera. Het meedenken in de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn voor de verschillende onderwijsvormen is een nieuwe uitdaging, maar ook een logische stap.

De verschillende onderdelen van de Muziek Xpress zijn weergegeven in onderstaande schematische afbeelding. Deze laat zien dat er vier vertrekpunten zijn, die allemaal uitkomen bij het Centraal Station van de Muziek Xpress: Holland Opera in de Veerensmederij. Met behulp van muziek leren kinderen samenwerken, naar elkaar luisteren en worden enkele basisvaardigheden en (creatieve) competenties gestimuleerd.