Educatie

Voor jeugdoperagezelschap Holland Opera is educatie één van de kerntaken!

Bij elke voorstelling wordt educatief materiaal ontwikkeld en worden workshops aangeboden om kinderen en jongeren actief te betrekken bij de voorstelling. Bovendien speelt Holland Opera besloten schoolvoorstellingen in theaters.

De Muziek Xpress

Maak kennis met het educatieprogramma van Holland Opera: de Muziek Xpress.
De naam Muziek Xpress verwijst niet alleen naar deze visie op muziek maar ook naar de locatie en omgeving waar het gezelschap gevestigd is (de Wagenwerkplaats waar de treinen van de NS werden onderhouden).

Het traject is een uitgebreid educatief muzikaal programma. Alles dat hoort bij het maken van een opera komt aan bod: boeken lezen en analyseren, scènes bedenken, teksten schrijven, liedjes maken, instrumenten bouwen en bespelen, affiches ontwerpen, decors bouwen, maar vooral: zingen en musiceren. Bij deze activiteiten zijn altijd musici, vormgevers, educatiemedewerkers en een regisseur van Holland Opera betrokken.

De Muziek Xpress zorgt voor een band tussen gezelschap en haar jonge publiek en heeft een stimulerende werking op de leerlingen om actief muziek te maken. Kortom, het biedt (ook voor leerkrachten) inspiratie in de breedste zin van het woord.

Contactpersoon educatie:
Jose Bosschers | T 033 2020920
Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag

Muziek in de doorlopende leerlijn
Muziekeducatie is een vast onderdeel binnen de werkzaamheden van Holland Opera. Het meedenken in de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn voor de verschillende onderwijsvormen is een nieuwe uitdaging, maar ook een logische stap.

De verschillende onderdelen van de Muziek Xpress zijn weergegeven in onderstaande schematische afbeelding. Deze laat zien dat er vier vertrekpunten zijn, die allemaal uitkomen bij het Centraal Station van de Muziek Xpress: Holland Opera in de Veerensmederij. Met behulp van muziek leren kinderen samenwerken, naar elkaar luisteren en worden enkele basisvaardigheden en (creatieve) competenties gestimuleerd.