ANBI

Holland Opera heeft een ANBI C status.

ANBI staat voor een algemeen nut beogende instelling. Holland Opera heeft een ANBI C satus omdat zij actief is op cultureel gebied. Donateurs van Holland Opera hebben een extra belastingvoordeel omdat er een extra giftenatrek geldt door de ANBI C status.

Rechtsvorm: Stichting

Statutaire naam: Stichting Holland Opera

Populaire naam: Holland Opera

RSIN / Fiscaal nummer: 008492608

Bezoekadres: Soesterweg 330, 3812 BH Amersfoort

Postadres: Postbus 471, 3800 AL Amersfoort

Doelstelling:  Opera voor de toekomst

Gevestigd in de Veerensmederij in Amersfoort maakt Holland Opera, samen met een nieuwe generatie makers en musici, actuele en toegankelijke operavoorstellingen voor jong en oud.

Missie
Wij maken opera die dicht bij de belevingswereld van ons (jonge) publiek staan. Gebruik makend van (jeugd)literatuur, toneel en soms muziekklassiekers willen we nieuwe operavoorstellingen maken met maatschappelijke thema's. Naast tekst, beeld en vormgeving vertelt vooral ook de muziek een verhaal dat soms niet te vangen is in woorden.

Visie
In een wereld waar de ontmoeting en het gesprek zich steeds meer digitaal afspeelt gaan wij de dialoog live aan. Vanuit de overtuiging dat muziek de universele taal is die kinderen en volwassenen prikkelt tot kijken, luisteren en communiceren. Zo willen we actuele en toegankelijke voorstellingen voor jong en oud maken, die zowel ontroeren als betoveren.

Talentontwikkeling
Verdere ontwikkeling van (jeugd)opera en talentontwikkeling zijn voor ons essentieel. Diversiteit streven we onder andere na in crossovers van muziekstijlen en combinaties met andere disciplines. Jaarlijks worden nieuwe makers uitgenodigd om nieuwe ideeen te pitchen. Holland Opera maakt ook deel uit van Standplaats Midden: een netwerk voor nieuwe makers in de podiumkunsten.

Per seizoen worden 100 voorstellingen gespeeld voor ongeveer 25.000 bezoekers. Holland Opera richt zich nadrukkelijk op de jeugd, waarbij kinderen met diverse achtergronden toegang krijgen tot opera en muziek. Deze voorstellingen zijn gekoppeld aan actieve educatieve projecten voor scholen die ontwikkeld worden vanuit de belevingswereld van kinderen en jongeren.

Bestuurssamenstelling:

Hoofdlijnen beleidsplan

Kwaliteit
• Continue doorontwikkeling van het genre jeugdopera;
• Dialectisch vakmanschap;
• Duurzame samenwerkingsrelaties;

Vernieuwing
• Locatieopera voor jongeren;
• Samenwerkingen met vrouwelijke componisten;
• Diversiteit van jeugdoperamakers;
• Opera voor kleuters.

Eerlijke beloning en gezonde bedrijfsvoering
• Eerlijk beloningsbeleid conform CAO Toneel en Dans;
• Versterking organisatie;
• Onderschrijving Governance Code Cultuur, Code Diversiteit en Inclusie en Code Fair Practice.

Educatie en participatie
• Vakoverschrijdende educatie;
• Vertaalslag van maatschappelijke thematiek naar de doelgroep zonder te simplificeren;
• Betrekken amateurgezelschappen bij producties;
• Betrekken van vrijwilligers en ambassadeurs.

Geografische spreiding
• Worteling in de Stedelijk Regio Utrecht;
• Schoolvoorstellingen in de volle regio van de provincie Utrecht;
• Samenwerkingen met regionale partners.
 

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Directie en personeel worden verloond conform CAO toneel en dans.

Jaarverslagen:

zie jaarverslagen

ANBI C-formulier:

klik hier voor het ANBI C-formulier