CULTURELE CODES

Governance Code Cultuur

Holland Opera is een stichting met een bestuur (directie) en een Raad van Toezicht (RvT) Het bestuur vormt de dagelijkse leiding. De werkzaamheden van het bestuur zijn vastgelegd in het Bestuursreglement. Momenteel is er een assistent zakelijk leiding aangesteld. Het streven is om in 2025-2029 een zakelijk directeur aan te stellen ter uitbreiding van het bestuur. De RvT houdt toezicht op het bestuur en fungeert als klankbord. De verantwoordelijkheden en werkwijze zijn nader vastgesteld in het RvT-reglement.

De maatschappelijke omgeving van Holland Opera is divers, evenals de kring van externe belanghebbenden. Holland Opera heeft zowel een educatiedoelstelling om kinderen en jongeren vanuit alle lagen van de samenleving te bereiken, als een verbredingsdoelstelling om via verschillende partners in het culturele veld een breder publiek aan te spreken.

Fair Practice Code

Holland Opera staat voor een eerlijke beloning van haar medewerkers. Om de gehele sector stabiel en duurzaam te houden is een investering in mensen noodzakelijk. We volgen de CAO-Theater&Dans bij betaling van ondersteunend personeel (productie, marketing, bureau) en de uitvoerende medewerkers (musici, dansers, regisseurs, choreografen etc.).

Ook voor de periode 2025-2028 focussen we op talentontwikkeling door het uitzetten van pitches en daar een ontwikkeltraject (proeve) aan te verbinden. De makers die na een pitch worden uitgenodigd krijgen een honorarium voor hun arbeid.

CAO Toneel en Dans

Code Diversiteit & Inclusie

We werven actief op een diverse samenstelling, zowel voor het ondersteunende team als voor de makers, spelers en samenwerkingspartners. In 2021-2024 werken we bovendien meer met vrouwelijke componisten en nieuwe makers (nieuw is bij ons niet per definitie jong) uit verschillende hoeken van de wereld. Dit beleid wordt in 2025-2028 gecontinueerd.

Ons eigen theater de Veerensmederij heeft een ringleiding om ook slechthorenden te kunnen ontvangen en is volledig drempelloos. In dit theater en bij de locatie-opera’s zijn altijd aparte rolstoelplaatsen en worden voor mensen die slecht ter been zijn ook rolstoelen bij de ingang aangeboden.

Het spelen van schoolvoorstellingen (PO, VO, SO) is een van onze speerpunten. We bereiken hiermee een jong, multicultureel publiek. Door samen te werken met partners vanuit verschillende disciplines bieden we een diverser aanbod. De komende jaren houdt dit grote prioriteit.

Sociale veiligheid op de werkvloer

Voor zzp'ers, vrijwilligers en andere externen is binnen Holland Opera Geertje van Raak als vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon vangt op, biedt een luisterend oor en begeleidt bij meldingen van ongewenste omgangsvormen. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Geertje is in die hoedanigheid te bereiken via geertje@hollandopera.nl

Voor het vaste personeel van Holland Opera zijn wij voor tbv vertrouwenspersoon aangesloten bij Bureau Punt Uit.

Het volledige beleid betreffende de codes van Holland Opera kunt u opvragen via info@hollandopera.nl.

Voor uitleg over de verschillende codes verwijzen wij u graag door naar de websites:

Governance Code Cultuur https://www.cultuur-ondernemen.nl/product/publicatie-governance-code-cultuur-2019

Fair Practice Code https://fairpracticecode.nl/nl/over-de-fair-practice-code

Code Diversiteit & Inclusie https://codedi.nl

Wij maken gebruik van cookies

Cookies helpen ons begrijpen hoe je de website gebruikt. Zo kunnen we steeds verbeteren.