PRIVACY EN COOKIES

PRIVACY VERKLARING EN COOKIE STATEMENT VAN HOLLAND OPERA

Wij wensen goed om te gaan met de privacy van onze bezoekers. Daarom wijzen wij u hierbij direct op de mogelijkheid om zonder opgaaf van persoonlijke gegevens tickets aan te schaffen. Dit kunt u doen door zonder het aanmaken van een account of met een beperkte opgave van persoonlijke gegevens, tickets te bestellen via ons ticket systeem. Tevens kunt u dit doen door tickets aan te (laten) schaffen aan de ticket & informatie balie.

Als we in ons verdere contact met u gebruik maken van uw persoonsgegevens, gaan we daarmee zorgvuldig om. Wij behandelen deze in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens we van u verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat uw rechten zijn.

Welke gegevens verwerken wij?
Wij verwerken uw gegevens voor onze dienstverlening, namelijk wanneer u een ticket koopt, een voorstelling bezoekt, een nieuwsbrief of uitnodiging ontvangt, wanneer u onze website bezoekt, contactformulieren of webshop gebruikt, sociale media gebruikt, Vriend bent, aan onze educatie en participatie activiteiten deelneemt.

Wij bewaren uw contact- en accountgegevens, betalings- en factuurgegevens en online geplaatste gegevens. U kunt denken aan naam, adres (meestal alleen postcode), telefoonnummer, e-mail, betalingsgegevens, klantaccount op onze website. Wilt u een volledig overzicht van uw gegevens dan kunt u een inzageverzoek doen (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?).

Wat doen we met uw gegevens?
Wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn bij:

  • het sluiten van een overeenkomst (bijv. verkoop kaartje voor een voorstelling) en de overeenkomst uit te voeren (bijv. service-mails m.b.t. tot de voorstelling);
  • te informeren over onze (andere) diensten (bijv. onze algemene nieuwsbrief of uit te nodigen voor een premiere);
  • u in de gelegenheid te stellen onze website te gebruiken, het bezoek van de website te analyseren, voor het gebruik van social media netwerken en voor marketingdoeleinden. Wij verwijzen naar ons cookiebeleid (zie hierna);
  • marktonderzoek uit te voeren, om producten en diensten te ontwikkelen en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden;
  • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving.

Hoe kan ik mij afmelden voor de nieuwsbrief?
De informatie over diensten willen wij u alleen aanbieden als u daar prijs op stelt. U kunt zich op elk moment weer afmelden via uw account, via de afmeldlink onder onze e-mails, en via een e-mail aan: info@hollandopera.nl.

Welke bewaartermijn hanteren wij?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden van de verwerking nodig is. Wij verwijderen uw persoonsgegevens als er twee jaar is verstreken na uw laatste ticketaankoop of andere activiteit in uw klantaccount. Als u in deze periode voor meer dan drie voorstellingen kaarten heeft gekocht, beschouwen we u als vaste klant en bewaren we uw gegevens langer. Wanneer u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief bewaren we uw gegevens totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief.

Na het verstrijken van de bezwaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd uit onze systemen. De gegevens worden daarna uitsluitend nog geanonimiseerd gebruikt voor doeleinden als marktonderzoek, ontwikkeling van producten en diensten en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?
Wij kunnen uw gegevens delen met onze externe dienstverleners, zodat zij diensten kunnen verlenen aan ons (zoals een mailingbedrijf). Wij maken dan afspraken om optimale beveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen. Daarnaast delen wij uw gegevens niet met derden partijen.

Hoe zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?
Wij hebben conform de eisen in de AVG technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.

Foto’s en beeldmateriaal
Wij maken soms van voorstellingen foto’s of beeldmateriaal. Hierbij kunt u mogelijk herkenbaar in beeld worden gebracht. Wij gebruiken dit beeldmateriaal alleen voor informatieve en publicitaire doeleinden. Publicatie kan gebeuren op onze website, Vimeo, Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en/of via de digitale nieuwsbrief. Het is meestal niet mogelijk om uw toestemming voor de publicatie te vragen. Als u bezwaar heeft herkenbaar in beeld te worden gebracht, kunt u dat voorafgaand aan de voorstelling aan de persvoorlichter aangeven (dit kan via de kassamedewerker). Wij proberen dan zoveel mogelijk rekening te houden met uw privacy (zie hierna verder: Wat zijn mijn rechten?).

Bij beeldmateriaal van bezoekers of deelnemers aan onze educatieprojecten jonger dan 16 jaar proberen wij ons wel zo goed mogelijk te verzekeren van de toestemming van de ouder(s) of voogd van deze minderjarige. Mocht u niet instemmen met een publicatie dan kunt u ons verzoeken om verwijdering van de publicatie.

Wat is ons cookiebeleid?
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op uw apparatuur wordt geplaatst of uitgelezen. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kunt u bij een later bezoek worden herkend.

Wij gebruiken op onze website de volgende soorten cookies:

Functionele cookies
Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Bijvoorbeeld om een bezoeker ingelogd te houden of voor het winkelwagentje.

Analysecookies
Deze worden gebruikt om de website en bijbehorende statistieken te analyseren, waardoor wij de website kunnen optimaliseren. Wij gebruiken hiervoor het hulpprogramma Google Analytics. We hebben de informatie die daardoor gemeten wordt volledig anoniem gemaakt. Uw IP-adres wordt standaard geanonimiseerd en wij delen deze informatie niet met Google zelf.

Social Media Plugins van derde partijen
Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst, in ons geval door Twitter,  Instagram, Facebook en YouTube (Google). Deze cookies maken het mogelijk berichten direct te delen op deze sociale media. Wij hebben geen invloed op hoe Twitter, Instagram, Facebook en YouTube (Google) omgaan met de verkregen informatie. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacy statements van Twitter, Instagram, Facebook en Google.

Marketing cookies van derde partijen
Onze adverteerders gebruiken cookies om advertenties te plaatsen op websites van derden, die voor u interessant kunnen zijn. Als u bijvoorbeeld op onze website een voorstelling bekijkt, kan het gebeuren dat u op een andere website die u bezoekt, advertenties voor dezelfde of soortgelijke voorstellingen te zien krijgt. In dit verband wijzen wij er ook op dat wij gebruik van een analyse tool van Facebook, Facebook Pixel, om websitebezoekers die gebruikmaken van Facebook gepersonaliseerde advertenties te laten zien. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van deze marketing cookies op onze website.

Andere websites
Binnen het aanbod op onze website kunnen daarnaast links naar de websites van derde partijen, zoals andere aanbieders, zijn opgenomen. Wij hebben geen invloed op deze websites en dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar de links verwijzen. Wij adviseren u de daar beschikbare informatie over de privacybescherming te bestuderen.

Geen cookies?
Zoals aangegeven vragen wij uw expliciete toestemming voor het gebruik van marketing cookies. Door de instellingen van uw browser te wijzigen, kunt u daarnaast aangeven dat uw browser geen of beperkte cookies van onze website mag aanvaarden.

Wat zijn mijn rechten?
U hebt het recht om ons te vragen om u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt uw vragen richten aan: privacy@hollandopera.nl.

Mocht u niet instemmen met een publicatie van foto-/ beeldmateriaal dat door ons wordt gemaakt, dan kunt u ons verzoeken om verwijdering van de publicatie.

Kunnen wij onze privacyverklaring wijzigen?
Ja, wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en wij adviseren u daarom dit gedeelte van de website met regelmaat te controleren.

Onze gegevens
Holland Opera
Soesterweg 330, 3800 AL Amersfoort
Postbus 471, 3800 AL Amersfoort
T 033 2020920
privacy@hollandopera.nl