Holland Opera

Vanuit de overtuiging dat muziek de universele taal is die kinderen en volwassenen prikkelt tot kijken, luisteren en communiceren maakt Holland Opera, samen met een nieuwe generatie makers, dansers en musici, actuele en toegankelijke operavoorstellingen.

Uit het Subsidieadvies Raad voor Cultuur 2021-2024:

'Holland Opera maakt artistiek hoogwaardige producties. Ze bedient een jong publiek met grote verhalen over actuele thema's als gender, milieu en oorlog en blijft zich ontwikkelen, onder meer door interessante samenwerkingen aan te gaan. Daar is het zeer geslaagde ‘Ruimtevlucht’, een coproductie met Het Houten Huis, een voorbeeld van. De raad is enthousiast over de plannen voor periode 2021 – 2024. De instelling brengt een gevarieerd aanbod aan onderwerpen en maatschappelijke thema’s. Holland Opera wil nog beter aansluiten bij de belevingswereld van het jonge publiek, door grote, universele verhalen te vertalen naar persoonlijke dilemma’s. De raad verwacht dat dit de zeggingskracht van het werk zal vergroten.

De instelling daagt hedendaagse componisten uit zich te verhouden tot het werk van de klassieke componisten en geeft ruimte aan niet-westerse invloeden en andere nieuwe geluiden. Ook is de raad enthousiast over de voorgenomen interdisciplinaire samenwerkingen. De instelling gaat onder meer urban genres, poppenspel en film in de nieuwe jeugdoperaproducties integreren. Omdat de ervaring leert dat er behoefte is aan aanbod voor kleuters en voor kinderen van 12 jaar en ouder, gaat Holland Opera ook voor deze doelgroepen producties ontwikkelen.

Holland Opera levert een grote bijdrage aan de cultuureducatie in de regio. Ze is goed geworteld in de provincie Utrecht en uitstekend in staat publiek aan zich te binden. Ze heeft een gezonde bedrijfsvoering met een hoog percentage eigen inkomsten. De raad ziet echter nog ruimte voor verbetering in de toepassing van de codes.

Naast aanbod voor de jeugd ontwikkelt ze jaarlijks een opera op locatie voor volwassen publiek. Holland Opera vervult nationaal en internationaal een voorstrekkersrol op het gebied van jeugdopera. Dit blijkt onder meer uit het feit dat operahuizen in Duitsland en Denemarken de producties van Holland Opera jaarlijks in hun repertoire opnemen.

Holland Opera levert een goede bijdrage aan de vernieuwing van het jeugdpodiumkunstenlandschap. Zij speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van het genre door ieder jaar een aantal nieuwe opera’s te produceren en daarbij genre-overstijgend te werk te gaan. Zo wordt samengewerkt met choreografen uit de urban dans, met Mr. Beam, Duda Paiva Company en met componisten in uiteenlopende muziekstromingen. Niek Idelenburg en Joke Hoolboom vormen de artistieke kern van het gezelschap. De raad is verheugd over de ambitie ook andere makers de ruimte te geven onder de vlag van Holland Opera hun eigen producties te ontwikkelen. De raad waardeert de inzet voor de ontwikkeling van nieuw operatalent. De instelling organiseert jaarlijks pitches, waarbij nieuwe (niet altijd jonge) makers voorstellingsconcepten indienen. Een aantal van deze concepten wordt verder ontwikkeld tot nieuwe jeugdoperaproducties. Holland Opera geeft vier jonge vrouwelijke componisten de opdracht nieuw werk te schrijven. De raad is daar enthousiast over, aangezien composities van vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn. Eerlijke beloning en gezonde bedrijfsvoering Holland Opera is een financieel gezonde organisatie. Haar liquiditeit, haar solvabiliteit en haar weerstandsvermogen zijn goed' 

Samenwerkingen en co-producties

Holland Opera werkt(e) samen met Duda Paiva Company, DOX, Het Houten Huis, 155, de Stilte, het Nederlands Blazers Ensemble, New European Ensemble, Zapp 4, Ragazze Quartet; NKK/NXT, Carthago Consort en de Conservatoria van Amsterdam, Den Haag en Utrecht.

Activiteiten

Holland Opera speelt gemiddeld vier producties per seizoen: een reizende jeugdopera voor de middenzaal; een kerstvoorstelling voor de hele familie in de Veerensmederij, en een (leef)tijdsloze opera op bijzondere locaties zoals eerder een parkeergarage, verschillende musea, werkspoorkathedraal en fort Rijnauwen. Daarnaast wordt jaarlijks een proeve gemaakt waarin nieuwe makers het genre jeugdopera verkennen.

Per seizoen worden 100 voorstellingen gespeeld voor ongeveer 25.000 bezoekers. Holland Opera richt zich nadrukkelijk op de jeugd, waarbij kinderen met diverse achtergronden toegang krijgen tot opera en muziek. Deze voorstellingen zijn gekoppeld aan actieve educatieve projecten voor scholen die ontwikkeld worden vanuit de belevingswereld van kinderen en jongeren.

Duurzaamheid

Holland Opera gaat zorgvuldig om met alle materialen die worden aangeschaft of gemaakt. Zo worden de materialen van de decors nagenoeg altijd herbruikt. Het decor van Blauwbaard uit 2013 werd omgebouwd tot decor van Don Giovanni in 2016. Een deel werd vervolgens gebruikt in 2020 voor Vliegende Hollander en in 2022 maakte ook gezelschap Vis a Vis hier gebruik van. Het decor van Goud uit 2007 werd onlangs gerefurbished voor Odiezee. Datzelfde geldt voor kostuums. De lange jassen uit King Arthur van 2009 werden in 2019 opnieuw gebruikt in Meermeisje. De kostuums van Eendje Buitenbeentje waren eerder gebruikt in Suikertantes.

De Veerensmederij, het huistheater van Holland Opera maakt volledig gebruik van LED verlichting. Ook alle theaterspots zijn voorzien van LEDlampen. We hopen binnenkort toestemming te krijgen om het monumentale pand te voorzien van zonnepanelen.

(Inter)nationaal

Holland Opera is het eerste zelfstandige jeugdoperahuis van Europa en speelt zowel nationaal als internationaal een belangrijke rol bij de ontwikkeling van nieuwe jeugdopera. Dit blijkt ook uit het feit dat operahuizen in Duitsland en Denemarken jaarlijks onze jeugdopera's op hun repertoire zetten.


JA, STUUR MIJ DE NIEUWSBRIEF

Raad van Toezicht
Mirjam Blott – voorzitter
Cok van Veen
Jeannette Franken
Martijn Hassink

Comité van Aanbeveling
Dhr. Lucas Bolsius | burgemeester Amersfoort
Dieuwertje Blok | presentator Radio 4 en Sinterklaasjournaal
Johan Dorrestein | voormalig zakelijk directeur Cello Biënnale

Wij maken gebruik van cookies

Cookies helpen ons begrijpen hoe je de website gebruikt. Zo kunnen we steeds verbeteren.