Culturele Codes

Governance Code Cultuur

Holland Opera is een stichting met een bestuur en een Raad van Toezicht (RvT) Het bestuur vormt de dagelijkse leiding. De werkzaamheden van het bestuur zijn vastgelegd in het Bestuursreglement. Momenteel is er een assistent zakelijk leiding aangesteld, het streven is om in 2021-2024 een zakelijk directeur aan te stellen ter uitbreiding van het bestuur. De RvT houdt toezicht op het bestuur en staat het bestuur waar nodig met raad bij. De verantwoordelijkheden en werkwijze zijn nader vastgesteld in het RvT-reglement.

De maatschappelijke omgeving van Holland Opera is divers, evenals de kring van externe belanghebbenden. Holland Opera heeft zowel een educatiedoelstellingen om jongeren vanuit alle lagen van de samenleving te bereiken, als een verbredingsdoelstelling om via verschillende partners in het culturele veld een breder publiek aan te spreken.

Fair Practice Code

Holland Opera staat voor een eerlijke beloning van haar medewerkers. Om de gehele sector stabiel en duurzaam te houden is een investering in mensen noodzakelijk. We volgen de CAO-Theater&Dans bij betaling van ondersteunend personeel (productie, marketing, bureau) en de uitvoerende medewerkers (musici, dansers, regisseurs, choreografen etc.).

In 2021-2024 focussen we meer op talentontwikkeling door het uitzetten van pitches en daar een ontwikkeltraject aan te verbinden. De makers die na een pitch worden uitgenodigd krijgen een honorarium voor hun arbeid.

Code Diversiteit & Inclusie

We werven actief op een diverse samenstelling, zowel voor het ondersteunende team als voor de makers, spelers en samenwerkingspartners. In 2021-2024 werken we bovendien meer met vrouwelijke componisten en nieuwe makers (nieuw is bij ons niet per definitie jong) uit verschillende hoeken van de wereld.

Ons eigen theater de Veerensmederij heeft een ringleiding om ook slechthorenden te kunnen ontvangen en is volledig drempelloos. In dit theater en bij de locatie-opera’s zijn altijd aparte rolstoelplaatsen en worden voor mensen die slecht ter been zijn ook rolstoelen bij de ingang aangeboden.

Het spelen van schoolvoorstellingen (PO, VO, SO) is een van onze speerpunten. We bereiken hiermee een jong, multicultureel publiek. Door samen te werken met partners vanuit verschillende disciplines bieden we een diverser aanbod. De komende jaren houdt dit grote prioriteit.

Het volledige beleid ivm de codes van Holland Opera kunt u opvragen via info@hollandopera.nl.

Voor uitleg over de verschillende codes verwijzen wij u graag door naar de websites:

Governance Code Cultuur https://www.cultuur-ondernemen.nl/product/publicatie-governance-code-cultuur-2019

Fair Practice Code https://fairpracticecode.nl/nl/over-de-fair-practice-code

Code Diversiteit & Inclusie https://codedi.nl/