Vacatures en stages

Holland Opera zoekt stagiair regie voor:

de locatieopera Kersentuin half mei t/m half juli 2023

Als stagiair volg je de hele repetitieperiode van een productie, waarbij je actief de regisseur en de productieleider ondersteunt. Je werkt samen met solisten en instrumentalisten en betrokken makers (bijvoorbeeld kostuums, licht, techniek) en je bent samen met de regieassistent het eerste aanspreekpunt voor zangers en collega’s. Een regiestage is geen negen-tot-vijf-baan; veel repetities vinden plaats in de avonden of in het weekeinde. Een stage duurt, afhankelijk van de productie, ongeveer zes weken. Let op: het is niet mogelijk een deel van een productie stage te lopen.

WERKZAAMHEDEN

 • bijwonen van alle repetities van een productie;
 • noteren van de regie in het regieboek en dit actueel houden;
 • ondersteunen van regisseur en regieassistent bij alle dagelijkse werkzaamheden;
 • incidenteel invallen voor afwezige zangers, door de rol te ‘lopen’ (acteren, niet zingen).

VEREISTEN

 • relevante HBO/WO-opleiding (regie, theaterwetenschap, muziekwetenschap of vergelijkbaar), bij voorkeur 3e of 4e jaar;
 • affiniteit met en kennis van theater of opera;
 • goede schrijf- en uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands en Engels; een tweede vreemde taal (Duits/Frans/Italiaans) is een pre;
 • beheersing van het notenschrift, of je kunt je dit vóór aanvang van de stage eigen maken;
 • enthousiast, leergierig en stressbestendig.

WIJ BIEDEN

 • een leerzame praktijkstage bij een unieke culturele instelling van wereldniveau
 • stagevergoeding en reiskosten conform CAO-Theater en Dans

Voor meer informatie over deze stage kun je contact opnemen met Geertje van Raak: geertje@hollandopera.nl

____________________________________________________________________________________

Holland Opera is looking for an intern directing assistant for:
 
the site specific opera Kersentuin mid-May to mid-July 2023
 
As an intern, you follow the entire rehearsal period of a production, actively supporting the director and the production manager. You work together with soloists and instrumentalists and involved makers (for example, costumes, lighting, technique) and together with the assistant director you are the first point of contact for singers and colleagues. A directing internship is not a nine-to-five job; many rehearsals take place in the evenings or at the weekend. An internship lasts about six weeks, depending on the production. Please note: it is not possible to do part of a production internship.
 
ACTIVITIES
 
attending all rehearsals of a production;
record the direction in the director's book and keep it up to date;
supporting the director and assistant director in all daily activities;
Occasional filling in for absent singers, by 'walking' the part (acting, not singing).
 
REQUIREMENTS
 
relevant HBO/WO education (direction, theater studies, musicology or similar), preferably 3rd or 4th year;
affinity with and knowledge of theater or opera;
good writing and expression skills in Dutch and English; a second foreign language (German/French/Italian) is a plus;
mastery of music notation, or you can master this before the start of the internship;
enthusiastic, eager to learn and stress resistant.
 
WE OFFER
 
an instructive practical internship at a unique world-class cultural institution
internship allowance and travel costs in accordance with the Collective Labor Agreement for Theater and Dance

For more information about this internship, please contact Geertje van Raak: geertje@hollandopera.nl

____________________________________________________________________________________

Zoek je een stageplaats op gebied van productie, marketing of educatie?

stuur dan een mail naar: info@hollandopera.nl

_______________________________________________________________________________________

Auditie doen?

Holland Opera probeert jaarlijks een auditie ronde te houden voor zangers. Deze kondigen we lang van te voren aan op deze website, maar ook op culturele vacatures. Aarzel niet om ons uit te nodigen voor een voorstelling of presentatie tijdens je opleiding aan het conservatorium. Stuur dan een mail naar: info@hollandopera.nl