Nalaten

Holland Opera in uw testament

Het opnemen van Holland Opera in uw testament is één van de manieren om ons te steunen.

Een testament stelt u in staat te zorgen voor uw nabestaanden of andere geliefde personen. Als u daarnaast Holland Opera opneemt in uw testament, zorgt u bovendien voor de toekomst van Holland Opera. U maakt het dan mogelijk dat wij door kunnen gaan met het maken van onze voorstellingen. Nalaten is iets heel persoonlijks. Er zijn verschillende manieren waarop u Holland Opera in uw testament kunt opnemen:

• Door erfstelling ontvangt Holland Opera een bepaald (door u gekozen) percentage van uw nalatenschap.

• Als u Holland Opera niet tot erfgenaam wilt maken, maar wel in uw testament wilt opnemen, dan kunt u kiezen voor een legaat. Dat betekent dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed nalaat.

• U kunt een fonds op naam oprichten waarbij u zelf bepaalt naar welke project uw geld gaat.

Voor specifieke vragen over nalaten aan de Holland Opera kunt u contact opnemen met onze notaris: Martijn van der Brug | Bolscher Brug Deijl Notarissen Amersfoort | T 033 4670700